Szpital św. Łukasza nawiąże współpracę z lekarzem specjalizującym się w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

0

Szpital św. Łukasza zaprasza chętnych lekarzy rezydentów specjalizujących się w dziedzinie ortopedii i traumatologii do nawiązania współpracy.

Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej działa od 2000 roku. To specjalistyczny ortopedyczny ośrodek medyczny świadczący usługi w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zespół lekarzy tworzą specjaliści, wykonujący swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dzięki stałemu podwyższaniu kwalifikacji, w oparciu o szerokie zaplecze diagnostyczne i rehabilitacyjne zespół odnosi liczne sukcesy naukowe. Szpital organizuje liczne szkolenia i sympozja dla lekarzy specjalistów z Polski i zza granicy. Inwestycje w nowoczesną technologię oraz w nieustanne kształcenie całego zespołu powodują wyróżnianie się jakości świadczonych usług.

Obecnie szpital prowadzi otwartą rekrutację na stanowisko lekarza rezydenta specjalizującego się w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

Kryteria konkursu na stanowisko rezydenta

Wymagania

 1. Zainteresowanie w kształceniu w chirurgii rekonstrukcyjnej stawów kończyny dolnej
 2. Znajomość języka angielskiego (alternatywnie hiszpańskiego lub niemieckiego) na poziomie zaawansowanym
 3. Dyspozycyjność i elastyczność w kwestii czasu pracy, czas pracy zadaniowy
 4. Umiejętność samodzielnego przedstawiania prezentacji naukowych
 5. Determinacja w realizowaniu planu osobistej kariery chirurgicznej i naukowej
 6. Pozytywna weryfikacja przez kierownika specjalizacji i zespół ortopedyczny po 3 miesięcznym okresie próbnym.

Korzyści

 1. Możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 2. Nabycie umiejętności kompleksowego leczenia schorzeń narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem technik małoinwazyjnych z uwzględnieniem współczesnych biologicznych metod rekonstrukcji stawów.
 3. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, owocujących publikacjami naukowymi oraz możliwością szybkiego rozwoju kariery naukowej
 4. Kształcenie i zdobywanie praktycznych umiejętności w trakcie staży zagranicznych w renomowanych ośrodkach, z którymi Szpital utrzymuje kontakty partnerskie
 5. Osoby odznaczające się wybitnym zaangażowaniem w pracę szpitala i cechujące się motywacją do pracy naukowej, mogą liczyć na stalą współpracę ze Szpitalem po zakończeniu specjalizacji

Zapraszamy do współpracy osoby po stażu podyplomowym, zmotywowane do pracy nad samodoskonaleniem i rozwojem myśli ortopedycznej. Oferujemy pracę w wąskospecjalistycznych zespołach, dogłębnie i na najwyższym poziomie zajmujących się problematyką leczenia poszczególnych stawów i okolic ciała.

Aplikację w języku polskim formie CV i listu motywacyjnego proszę przesłać na adres: stankowski@lukasza.pl

Skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez Szpital św. Łukasza BGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Bielsko-Biała.”

Przekaż dalej

O autorze

Redaktor naczelna

Administracja serwisem iOrtopedia.pl

Skomentuj