Szkolenia dla lekarzy

0

Zamieszczamy poniżej listę aktualnych szkoleń oraz kursów organizowanych przez Klinikę św. Łukasza, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. W przypadku chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu, prosimy o kontakt (dane kontaktowe poniżej) lub wypełnienie formularza online.

Klinika Świętego Łukasza- BGL Sp. z o.o. sp. k. jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy specjalistów, prowadzoną przez Beskidzką Izbę Lekarską. Dzięki temu za uczestnictwo w naszych szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne.

Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający duże doświadczenie kliniczne i dydaktyczne. Szkolenia mają kameralny charakter, co pozwala na szerokie omawianie problemów, które szczególnie interesują uczestników.

Szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, warsztatach, obserwację operacji ‚live surgery’, materiały informacyjne, konsultacje z prelegentami, poczęstunek (przerwa kawowa,lunch), nocleg.


Dane kontaktowe:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
szkolenia@lukasza.pl

Koordynator organizacyjny szkoleń –
Katarzyna Kolano:
szkolenia@lukasza.pl;
tel. 33/819 95 73.

Fakt rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy nie jest równoznaczny z potwierdzeniem udziału.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty, zgodnie z poniższymi danymi:

Klinika św. Łukasza BGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94 B
NIP: 547-210-38-79

Bank BPH SA NR 76 1060 0076 0000 3200 0135 5494

Telefon do działu KSIĘGOWOŚCI: (033) 819-95-35 , ksiegowosc_sk@lukasza.pl

Warunki rezygnacji:  Rezygnacja z udziału w okresie 14 dni i mniej przed planowanym terminem szkolenia lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Klinikę św. Łukasza.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@lukasza.pl . Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
Rezygnacja zgłoszona na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Formularz kontaktowy

Wybierz szkolenie

Wymagane zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z rejestracją. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku–Białej przy ul. Bystrzańskiej 94B, numerem KRS 0000656269.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Szpital Świętego Łukasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku–Białej przy ul. Bystrzańskiej 94B, numerem KRS 0000656269.

Przekaż dalej

O autorze

Redaktor naczelna

Administracja serwisem iOrtopedia.pl

Skomentuj