Szkolenia dla lekarzy

0

Zamieszczamy poniżej listę aktualnych szkoleń oraz kursów organizowanych przez Klinikę św. Łukasza, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. W przypadku chęci uczestnictwa w wybranym szkoleniu, prosimy o kontakt (dane kontaktowe poniżej) lub wypełnienie formularza online.

Klinika Świętego Łukasza- BGL Sp. z o.o. sp. k. jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy specjalistów, prowadzoną przez Beskidzką Izbę Lekarską. Dzięki temu za uczestnictwo w naszych szkoleniach przyznawane są punkty edukacyjne.

Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający duże doświadczenie kliniczne i dydaktyczne. Szkolenia mają kameralny charakter, co pozwala na szerokie omawianie problemów, które szczególnie interesują uczestników.

Szkolenie obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, warsztatach, obserwację operacji ‚live surgery’, materiały informacyjne, konsultacje z prelegentami, poczęstunek (przerwa kawowa,lunch), nocleg.


Dane kontaktowe:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
szkolenia@lukasza.pl

Koordynator organizacyjny szkoleń –
Katarzyna Kolano:
szkolenia@lukasza.pl;
tel. 33/819 95 73.

Fakt rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy nie jest równoznaczny z potwierdzeniem udziału.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty, zgodnie z poniższymi danymi:

Klinika św. Łukasza BGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94 B
NIP: 547-210-38-79

Bank BPH SA NR 76 1060 0076 0000 3200 0135 5494

Telefon do działu KSIĘGOWOŚCI: (033) 819-95-35 , ksiegowosc_sk@lukasza.pl

Warunki rezygnacji:  Rezygnacja z udziału w okresie 14 dni i mniej przed planowanym terminem szkolenia lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Klinikę św. Łukasza.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@lukasza.pl . Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
Rezygnacja zgłoszona na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Formularz kontaktowy

Wybierz szkolenie

Przekaż dalej

O autorze

Redaktor naczelna

Administracja serwisem iOrtopedia.pl

Skomentuj