LECZENIE USZKODZEŃ CHRZĄSTKI STAWU KOLANOWEGO- specjalistyczny kurs dla ortopedów w Klinice św. Łukasza

0

W dniach 17-18 listopada 2015r. odbyła się kolejna edycja szkolenia z nowoczesnych małoinwazyjnych technik leczenia uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego.

W szkoleniu  specjalistycznym dla lekarzy chirurgów ortopedów uczestniczyło 25 chirurgów doświadczonych w technikach artroskopowych w obrębie stawu kolanowego. Celem lekarzy była chęć podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie leczenia uszkodzeń chrzęstno- kostnych stawów z zastosowaniem nowoczesnych metod inżynierii tkankowej.

Koordynatorem merytorycznym szkolenia był dr n. med. Bogusław Sadlik. Gościem specjalnym szkolenia był dr Alberto GOBBI, który znalazł się wśród grona wykładowców dzieląc się prelekcją oraz szerokim komentarzem w trakcie spotkania. Dr Gobbi jest cenionych ekspertem we Włoszech w zakresie leczenia urazów ortopedycznych metodami artroskopowymi.

W programie spotkania znalazły się m. in. następujące zagadnienia: etiologia uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego, współczesne badania obrazowe uszkodzeń chrzęstno-kostnych stawów kończyny dolnej,przegląd technik zabiegowych z zastosowaniem bioimplantów, zasady leczenia uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kolanowych, oceny osi kończyny oraz stabilności. Podjęto również temat dotyczący postępowania pooperacyjnego i rehabilitacyjnego, a także omówiono własne doświadczenia w leczeniu takich uszkodzeń. Przede wszystkim jednak szerokim zainteresowaniem uczestników cieszyły się warsztaty CADAVER LAB z wykorzystaniem nieutrwalonych preparatów. Warsztaty były możliwe dzięki współpracy z firmą ARTHREX. Lekarze zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły, w których mieli okazję poćwiczyć stosowanie technik małoinwazyjnych w leczeniu uszkodzeń chrzęstnych pod okiem instruktorów. W trakcie szkolenia dodatkowo zorganizowano warsztaty DRY LAB, co również stanowiło uzupełnienie umiejętności praktycznych. Głównym punktem drugiego dnia kursu była transmisja operacji na żywo z bloku operacyjnego, gdzie dr Sadlik zaprezentował możliwości stosowania inżynierii tkankowej w leczeniu uszkodzeń chrząstki.

Wykładowcy kładli nacisk na możliwie szczegółowe i praktyczne omówienie tematów w sposób aktywny z udziałem lekarzy uczestniczących, co zostało docenione przez uczestników.

Organizatorzy składają podziękowania partnerom szkolenia: firmie ARTHREX oraz firmie BIOTECH, wykładowcom oraz uczestnikom z jednoczesnym zaproszeniem do udziału w kolejnych spotkaniach naukowych.

Przekaż dalej

O autorze

Redaktor naczelna

Administracja serwisem iOrtopedia.pl

Skomentuj