Klinika św. Łukasza co roku jest organizatorem międzynarodowych konferencji ortopedycznych. Znany jest już kalendarz konferencji ortopedycznych na najbliższe 2 lata.

0

Konferencje ortopedyczne organizowane przez Klinikę św. Łukasza od lat cieszą się uznaniem ortopedów z kraju i za granicy. W tym roku Sympozjum organizowane jest po raz jedenasty. Po raz pierwszy w historii wydarzenie naukowe będzie zrealizowane poza Bielskiem, we współpracy z lekarzami oddziału ortopedii Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.

W tym roku Klinika św. Łukasza współorganizuje Sympozjum „Knee and Ankle Current Concept” wspólnie z oddziałem ortopedii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Konferencja jest poświęcona m.in. zagadnieniom medycyny regeneracyjnej stosowanej w chirurgii stawów kończyny górnej, ze szczególnym nastawieniem na problemy występujące u ludzi aktywnych fizycznie. Kierownictwo merytoryczne konferencji objęli prof. Julian Dutka, dr n. med. Paweł Skowronek i dr n. med. Bogusław Sadlik. Wydarzenie naukowe będzie obfitowało w wiele sesji teoretycznych oraz transmisje operacji w trybie „live surgery”. Transmisje operacji będą przeprowadzane z Sali operacyjnej Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie i Szpitala św. Łukasza w Bielsku-Białej. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.ortopedia2016.pl/.

W 2017 roku dwunaste coroczne wydarzenie naukowe będzie odbywało się w ramach drugiej cyklicznej konferencji sekcji barkowej Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii [ESA-ESSKA]. Konferencja pod patronatem Stowarzyszenia skupiającego europejskie gremium ortopedów będzie dotyczyła obszarów ortopedii związanych z kończyną górną. „360° wokół niestabilności barku” – to tytuł Konferencji, zaś kierownictwo merytoryczne wydarzenia objął dr n. med. Roman Brzóska – kierownik ośrodka kończyny górnej w Szpitalu św. Łukasza, aktualnie Prezydent ESA-ESSKA w bieżącej kadencji. Międzynarodowe grono wykładowców zapewni wielopłaszczyznowy przegląd najnowszych koncepcji ortopedycznych w obszarze leczenia niestabilności barku oraz innych patologii kończyny górnej. http://www.esa2017.org/

Przekaż dalej

O autorze

Redaktor naczelna

Administracja serwisem iOrtopedia.pl

Skomentuj