Dr n. med. Bogusław Sadlik – prezydentem Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

0

Podczas siódmego Kongresu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, wybrano aktualny Zarząd Towarzystwa. Prezydentem Towarzystwa na aktualną kadencję został kierownik Ośrodka Biologicznej Rekonstrukcji Stawów Szpitala św. Łukasza – dr n. med. Bogusław Sadlik.

Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Polish Foot & Ankle Society – PFAS) założone w 2008 r. jest organizacją naukową, której przesłaniem jest szerzenie wiedzy na temat zaburzeń w obrębie stopy i stawu skokowo – goleniowego, promowanie metod leczenia, a także postępu badań naukowych dotyczących tej części ciała, z korzyścią dla wszystkich aspektów życia człowieka. [źródło: www.pfas.pl]

To aktywne gremium specjalistów ortopedów skupia lekarzy zainteresowanych nowoczesnymi terapiami i technikami leczenia stopy. Coroczna Konferencja Towarzystwa jest okazją do prezentacji i dyskusji wokół inicjatyw badawczych w zakresie leczenia chorób stóp. Lekarze z ortopedycznego ośrodka Biologicznej Rekonstrukcji Stawów w Szpitalu św. Łukasza prowadzili wykłady oraz prezentowali własne doświadczenia w leczeniu skomplikowanych przypadków. W Szpitalu św. Łukasza konsultowani są pacjenci cierpiący z powodu chorób stóp, przeprowadzane są innowacyjne zabiegi oraz realizowany jest program leczenia i rehabilitacji.

 

Przekaż dalej

O autorze

dr n. med. Bienek Tomasz

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Specjalizuje się w leczeniu deformacji nabytych stopy, urazów stopy i stawu skokowego, następstw złamań stopy, złamań dostawowych w obrębie stawu łokciowego. Wykonuje pełen zakres zabiegów z dziedziny traumatologii ( z wyjątkiem operacji kręgosłupa)

Skomentuj