Autor: dr n. med. Bogusław Sadlik

dr n. med. Bogusław Sadlik

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego, skokowego oraz stopy. Do szczególnych swoich osiągnięć zalicza własne modyfikacje anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz opracowanie metody implantacji bioimplantów

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego, skokowego oraz stopy. Do szczególnych swoich osiągnięć zalicza własne modyfikacje anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz opracowanie metody implantacji bioimplantów
w leczeniu ubytków chrząstki stawowej techniką artroskopii suchej.
Organizator i współorganizator specjalistycznych kursów dla chirurgów w dziedzinie leczenia chrząstki stawowej, artroskopii stawu kolanowego i skokowego oraz chirurgii stopy i stawu skokowego.

profil_1
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej z 1995 roku. Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii pierwszego stopnia w 1999 oraz drugiego stopnia w 2005 roku.
W 2009 roku obrona pracy doktorskiej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Znaczenie jakości i sposobu przygotowania przeszczepu ze ścięgien zginaczy podudzia w leczeniu niestabilności przedniej stawu kolanowego techniką czterotunelową” ; promotor: prof. Tadeusz Szymon Gaździk.

profil_2
Funkcje w towarzystwach naukowych
Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (Polish Foot and Ankle Society)

Członkostwo w towarzystwach naukowych
ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), ESSKA (European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy), PFAS (Polish Foot and Ankle Society), PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii i Traumatologii).

profil_3B. Sadlik, M. Wiewiorski, Implantation of a collagen matrix for an AMIC repair during dry arthroscopy,2014; Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-014-3062-x

B.Sadlik, M. Wiewiorski, Dry Arthroscopy With a Retraction System for Matrix-Aided Cartilage Repair of Patellar Lesions, 2014 ;Arthroscopy Techniques; pp e1-e4

Adrian Błasiak, Bogusław Sadlik, Roman Brzóska Uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. Polish Orthopedics and Traumatology, 2013; 78: 139-150 – 06/2013

A. Solecki, B. Sadlik, Zasady dwupęczkowej rekonstrukcji WKP ścięgnem ST metodą czterotunelową. Artroskopia i Chirurgia Stawów – kwartalnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej – 2/2006

A. Solecki, B. Sadlik Metoda rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego dwoma niezależnie mocowanymi przeszczepami autogennymi ścięgna półścięgnistego – technika czterotunelowa. Chirurgia kolana, Artroskopia i Traumatologia Sportowa – kwartalnik sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr – 2/2004

profil_4
Wystąpienia na kongresach zagranicznych
Double bundle ACL reconstruction – does ST tendon quality and grafts preparation influence the results? ESSKA Congress Innsbruck 2006
Biological reconstruction of a chondral defect of the patellofemoral joint using dry arthroscopy. ICRS Congress w Sitges/Barcelona 2010
Dry arthroscopy for cartilage defect repair on the patella using AMIC procedure enhanced with BMCA – 2 years follow-up ICRS Congress w Izmirze 2013

Wystąpienia na kongresach krajowych
Wczesne wyniki leczenia uszkodzeń chrzęstnych stawu skokowo-goleniowego – XXXIX Zjazd PTOiTr – Rzeszów 2012
Techniki artroskopowe w rekonstrukcji chrząstki stawowej – II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej – Warszawa 2011
Rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego – II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej – Warszawa 2011
Repair of Achilles tendon rupture microsurgical technique with layers gluing – Konferencja PKOl, Warszawa 2011
Artroskopowe leczenie ogniskowej chondronekrozy tylno-przyśrodkowej powierzchni bloczka kości skokowej z dojścia tylnego.” – Konferencja PFAS – Jastarnia 2010.
Własna modyfikacja hybrydowej stabilizacji odcinka piszczelowego przeszczepu w rekonstrukcji ACL techniką czterotunelową – Konferencja PFAS – Jastarnia 2010.


 

ARTYKUŁY POWIĄZANE


Sport
0

Pamiętaj, że trenując nierozważnie, w najlepszym wypadku będziesz osiągał gorsze wyniki. W najgorszym jednak -…