Artroskopia barku – kurs podstawowy

0

Artroskopia barku – kurs podstawowy.

Daty:
23 marzec 2017 – brak wolnych miejsc
26-27 kwiecień 2017 – brak wolnych miejsc
17-18 maj 2017
19 październik 2017 – brak wolnych miejsc
29-30 listopad 2017 – brak wolnych miejsc

Miejsce:
Klinika św. Łukasza, ul. Bystrzańska 94, 43-309 Bielsko-Biała

Koordynator merytoryczny:
dr n. med. Roman Brzóska

W programie:
wykłady, warsztaty DRY LAB, live-surgery – transmisja operacji na żywo z bloku operacyjnego.
Szkolenie ma formułę dwudniową (rozpoczęcie kursu 1szego dnia o godz. 13:30, zakończenie kursu 2go dnia ok. godz. 15:00).

Koszt udziału: 1780 zł
Koszt uczestnictwa obejmuje udział w wykładach oraz warsztatach, nocleg w hotelu (1 doba), przerwy kawowe, lunch oraz dyplom uczestnictwa wraz z punktami edukacyjnymi OIL.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona.

Zakwaterowanie podczas szkoleń: hotel Vienna www.vienna.pl (zakwaterowanie zapewnione przez Organizatora)

Zapisz się na szkolenie:

Wybierz termin szkolenia

Dane do faktury:

Wymagane zgody:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji szkolenia i przetwarzania ich przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i promocyjnych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)


Zobacz również inne nasze szkolenia:


Dane kontaktowe:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
szkolenia@lukasza.pl

Koordynator organizacyjny szkoleń –
mgr Anna Podleśny:
apodlesny@lukasza.pl;
tel. 33/819 95 30.

Fakt rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy nie jest równoznaczny z potwierdzeniem udziału.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dokonanie wpłaty, zgodnie z poniższymi danymi:

Klinika św. Łukasza BGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94 B
NIP: 547-210-38-79

Bank BPH SA NR 76 1060 0076 0000 3200 0135 5494

Telefon do działu KSIĘGOWOŚCI: (033) 819-95-35 , ksiegowosc_sk@lukasza.pl

Warunki rezygnacji:  Rezygnacja z udziału w okresie 14 dni i mniej przed planowanym terminem szkolenia lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Klinikę św. Łukasza.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@lukasza.pl . Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.
Rezygnacja zgłoszona na więcej niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Formularz kontaktowy (sprawy ogólne)

Wybierz szkolenie

Przekaż dalej

O autorze

lek. med. Solecki Wojciech

W trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Szczególnie interesuje się artroskopowymi metodami leczenia uszkodzeń kolana, barku i biodra oraz traumatologią narządu ruchu.

Skomentuj